zmetaky rukovate predaj distribucia janegalKompatibilni sa svim našim profesionalnim držačima, na zahtjev nudimo i širok spektar profesionalnih vrsta brisača podova i razina kvalitete.

Takvi brisači za pod proizvode se u nekoliko različitih zemalja, različitih dizajna i materijala.